Oracle Primavera Earned Value Management

Earned Value Management

Nu overheden strengere eisen stellen aan projectrapportage stellen zijn organisaties genoodzaakt strengere normen te hanteren op gebied van projectbeheersing. Ondanks deze focus op een correcte beheersing  wordt projectmanagement nog altijd gekenmerkt door onverwachte gebeurtenissen. Bij het opstellen van kostenramingen is het bijna onmogelijk tot in detailniveau rekening te houden met deze onzekerheden. De ontwikkeling van de kosten wordt daarom in veel projecten met de tijd gevolgd.

Er vindt echter vaak geen analyse plaats die ingaat op de relatie tussen de realisatie van projectresultaten, voortgang in tijd en kosten. Primavera Earned Value Management zorgt voor een vroegtijdige herkenning van financiële problemen en maakt de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen inzichtelijk.

Wat maakt het speciaal?

  • Oracle’s Primavera Earned Value Management is een uitgebreide en geïntegreerde oplossing die op gedetailleerde schaal ingaat op uw kosten en de organisatie helpt met het in de hand houden van projectkosten en budgetten.
  • De software houdt, naast (oorzaken van) financiële problemen rekening met complexe belastingtarieven en bewaakt strategische doelstellingen.
  • Met Primavera Earned Value Management koopt u indirect transparantie in uw projectportfolio en  een effectief en gestroomlijnd communicatieproces met belanghebbenden
  • De software heeft het vermogen key performance indicators te communiceren

 

Wij raden Oracle’s Primavera Earned Value Management aan bij project intensieve organisaties die hun projectportfolio willen beheren in de lijn van eerder opgestelde strategische doelstellingen. Het stelt gebudgetteerde kosten tegenover werkelijk gemaakt kosten en zorgt ervoor dat organisaties statistisch nauwkeurige schattingen kunnen doen en tijdig kunnen reageren op voorziene problemen. Primavera Earned Value Management is een belangrijk middel voor overheidsorganisaties om de beheersing van vastgestelde normen te waarborgen en te controleren.

Neem contact met ons op

Heeft u software support nodig? Bel dan 010-2707017 of maak een ticket aan in het Aram support center. Wilt u meer info of een offerte ontvangen? Bel ons op 010-2707000 of vul het contact formulier in en wij bellen u terug.