Sectoren van Expertise

Aram is actief in verschillende sectoren. Wij hebben jarenlange ervaring opgedaan op de grootste projecten, op nationaal en internationaal niveau. Iedere sector heeft zijn eigen specifieke wensen, eisen en vraagstukken. Door onze ervaring in de verschillende sectoren weten wij voor elke situatie in uw project een passende oplossing te bieden. Wij passen onze kennis en ervaring direct toe zodat uw project beheersbaar verloopt. Hieronder ziet u alle sectoren waarin wij actief zijn en onze ervaring in hebben opgebouwd. Leer meer over wat Aram voor uw sector kan betekenen.

197
Oil & Gas
23
Offshore
50
Grond, weg- & waterbouw
67
High Tech

Olie & Gas

Voorbereid op elke nieuwe uitdaging in de Olie & Gas sector

Aram is groot geworden in de olie- en gasindustrie met name door het opstellen en bijhouden van maintenance en shut down planningen. Dit werkveld kenmerkt zich met betrekking tot projectbeheersing doorgaans door een hoge omloopsnelheid. Lijnen zijn kort en beslissingen in lopende projecten worden snel genomen. Dat vraagt van het projectmanagement dat de beschikbare informatie continue actueel dient te zijn. Van de mensen die betrokken zijn bij het werk, direct of indirect is de geloofwaardigheid afhankelijk van hun inhoudelijke kennis van het werk en de componenten en systemen die daarin aan de orde komen.

Neem contact op

Onze klanten in de olie en gas sector

Oil and Gas Hamerkoppen

Van de voorbereiding tot en met de eindrapportage houden we ons bezig met het ontwerpen van de Work Breakdown Structure en parallelle codestructuren zoals de Cost Breakdown Structure en de Resource Breakdown Structure, het toevoegen van resources/middelen zoals arbeid en materieel op taken, het ontwerpen en implementeren van laterale controle mechanismen op de gerealiseerde voortgang en de gerealiseerde efficiëntie (bijvoorbeeld door koppeling van de poortregistratie met de gerealiseerde arbeidsproductiviteit). Met name op het gebied van te installeren leidingwerk zijn we vertrouwd met de verschillende manieren van het opnemen van de voortgang in bijvoorbeeld ‘diameterinches’ en ‘inchmeters’.

Een greep uit onze ervaring

Maar ook de planning en realisatie van nieuw- en verbouw van olie- en/of gasverwerkende installaties, ondergrondse opslag van gas horen bij ons erfgoed. Opnieuw hebben we dit mogen doen bij zowel opdrachtgevers als bij opdrachtnemers, zowel in de tenderfase als gedurende de realisatie. En het is juist onze ervaring aan zowel de beheersmatige als de uitvoerende kant die van grote toegevoegde waarde blijkt.

Flash Gas Compressor Barges

Engineering, Procurement en Construction van 3 keer Flash Gas Compressor Barges

Maintenance Planning Offshore Olie & Gas Production Platformen

Plannen van het preventieve onderhoud en shut downs aan de installaties op de olie en gas offshore productie platformen

Maintenance Scheduling BP Olie Raffinaderij

Planningsmanagement van het preventieve onderhoud aan de installaties op de raffinaderij.

FPSO Cidade de Paraty

EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) of FPSO Cidade de Paraty

Grond, weg- en waterbouw

onderkant van een flyover van een snelweg

Jarenlange inzet op projecten voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid, maar ook bij Waterschappen heeft ons deskundig gemaakt in de procedures die op de verschillende typen werk van toepassing zijn,  en in de verschillende organisatievormen die voor dergelijke projecten aan de orde kunnen komen.

Binnen deze branche is er een wereld van verschil in de beleving van de dynamiek tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de verscheidene projectfases. Hierbij is het onderkennen van de rol van eventuele adviseurs, het (gemeentelijke) ingenieursbureau en het begrijpen van hun belangen essentieel.

Steeds meer risico’s maken goede projectbeheersing essentieel in de GWW-sector

De grond, weg en waterbouw is een sector die zich grotendeels afspeelt in de openbare infrastructuur. Deze sector heeft een compleet eigen dynamiek. De regelgeving en besluitvorming maken het bijzonder evenals de mate van betrokkenheid van de omgeving. Denk hierbij aan bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zoals lokale en regionale overheden. In de publieke omgeving is het noodzakelijk zorgvuldig te werk te gaan. Hierdoor kan het werk minder dynamisch lijken dan het daadwerkelijk is. De dynamiek is juist te vinden op plaatsen en langs wegen welke voor een buitenstaander minder zichtbaar zijn.

Neem contact op

Onze klanten in de grond, weg- en waterbouw

Een greep uit onze ervaring

Aram heeft onder andere ervaring mogen opdoen met de aanleg van (rijks-) wegen, tunnels, bruggen en viaducten, de renovatie van tunnels en de aanpassing van de tunnel technische installaties. Maar ook parkeergarages en andere publieke voorzieningen in stedelijk gebied horen tot onze achtergrond. Rapportages dienen hier niet alleen als meetlat voor de gerealiseerde voortgang maar vormen ook de verantwoording voor de wijze waarop met de belangen van de verschillende stakeholders is rekening gehouden.

Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en Botlekbrug

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.

City Terminal

Ontwikkelen van Multi-user omgeving voor meerdere logistieke dienstverleners op de voormalige City Terminal

De nieuwe warmteweg

Uitbreiding capaciteit van stadsverwarming door gebruik van restwarmte.

Offshore & Maritiem

Grip op tijd, geld en resources zijn van belang in een groeiende markt

De Offshore & Maritiem sector lijkt de komende decennia sterk te groeien. Door de groeiende markt is er in een korte tijd veel vraag gekomen naar veel diensten en goederen wat effect heeft op tijd en kosten. Met projectbeheersing komt er meer grip op tijd, geld en resources in een projectomgeving. Als kennispartner op het gebied van projectbeheersing zijn wij al jaren betrokken bij grote Offshore & Maritieme projecten. Aram helpt u op weg om uw project beheersbaar te krijgen bij een groeiende vraag.

Neem contact op
Offshore olie en gas boorplatform op zee

Scheepsbouw

Een drydock met een schip s'avonds

Ervaring is wat u helpt om voor te blijven op de concurrentie

Door de wereldwijde overcapaciteit in de scheepsbouw blijft de markt competitief. De uitdaging is om voor te blijven op de concurrentie. Dit kan door gedegen projectbeheersing en/of risicomanagement. Een goede beheersing van alle aspecten binnen uw project versterkt uw kansen binnen de markt. Wij hebben ervaring bij projectbeheersing in de scheepsbouw en onderhoud. Onze professionals draaien mee in de tenderfase en zijn betrokken op projecten op het grootste droogdok ter wereld van scheepsbouw en onderhoud. Door het delen van onze kennis en kwaliteiten helpen wij u om uw project succesvol te maken.

Neem contact op

Finance

Houd controle en toezicht, voer implementaties snel uit met Aram

De financiële sector speelt een essentiële rol in het functioneren van de economie. Als financiële instelling is het belangrijk dat consumenten en bedrijven hun geld aan u toevertrouwen. Na de kredietcrisis zoekt de financiële sector naar herstel van vertrouwen. Projectbeheersing en risicomanagement zijn een fundament voor interne controle en toezicht, en helpen u om operationele en strategische keuzes te maken. De professionals van Aram hebben succesvol bijgedragen aan de inrichting van project- en risicobeheersing in vele projecten. Wij streven ernaar uw projectomgeving te optimaliseren.

Neem contact op
Een screenshot van meerdere financiële apps op een iphone

Rail

rails van dichtbij

Verbetering van de bestaande dienstverlening vraagt om structuur binnen uw projectomgeving

De spoorindustrie zal zich in de toekomst verder richten op de operationele verbetering binnen de sector. Om dit doel te behalen is een goede samenwerking met verschillende partners essentieel. Daarnaast is het cruciaal dat de samenwerking in een goede banen wordt geleid. De projectmanagers van Aram Group hebben veel ervaring in het begeleiden van samenwerkingsprojecten. Onze specialisten helpen u bij het structureren van uw projectomgeving zodat u het gewenste resultaat van uw project kan bereiken.

Neem contact op

Chemie & Farma

Speel effectief in op de nieuwe ontwikkelingen met projectbeheersing diensten van Aram

De chemische en farmaceutische sector zal de komende jaren te maken krijgen met constante marktveranderingen, zoals globalisering, duurzaamheid, gebrek aan grondstoffen en verandering in behoeftes. Met behulp van projectbeheersing kunt u effectief inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Onze experts adviseren u hoe u doelgericht en snel kunt inspelen op veranderingen en helpen u om uw kansen te benutten.

Neem contact op
verschillende reageerbuizen voor het gebruik in de chemische en farmaceutische sector

Ingenieursbureau

Engineering tekening met tandwielen

Een verschuiving van risico’s van opdrachtgever naar opdrachtnemer vraagt om uitstekende risicomanagers

Door de groei van de wereldeconomie zal de markt voor ingenieursbureaus verder groeien. Vooral internationaal liggen er veel kansen voor ingenieursbureaus, maar de binnenlandse markt blijft sterk competitief. Daarnaast verschuiven steeds meer risico’s van de opdrachtgever naar het ingenieursbureau. Een andere ontwikkeling is dat er meer vraag is naar projecten met een vast tarief dan projecten op basis van uurtarief. Als ingenieursbureau is het essentieel om de juiste afwegingen te maken. Onze professionals begrijpen dit en hebben ervaring op projecten zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van het ingenieursbureau. Dit geeft hen een breder perspectief en kennis om uw projectbeheersing te verbeteren.

Neem contact op

Energie

Speel effectief in op de nieuwe ontwikkelingen met projectbeheersing diensten van Aram

De energiemarkten zijn sterk in beweging. De liberalisering van de energiemarkten zorgt voor vele veranderingen. Het effect van deze veranderingen is lastig in te schatten en dat leidt tot onzekerheden. Door middel van risicomanagement kunt u risico’s efficiënter beheersen en krijgt u meer grip op veranderingen. Aram heeft al vele jaren ervaring met het implementeren van risicomanagement in toonaangevende projecten. Onze professionals helpen u om verassingen te voorkomen en identificeren kansen voor uw bedrijf.

Neem contact op
Meerdere windmolens op een rij op zee

High Tech

sfeerbeeld van de High tech sector met een zonnepaneel op de voorgrond en de zon die half achter de wolken vandaan komt.

Bij het groter worden van projecten worden de processen ook complexer en is het moeilijker overzicht te houden

De High Tech sector is een snel groeiende markt. De vraag naar technologisch hoogwaardige producten en diensten is sterk. Om tot nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te komen zullen kennisinstituten en producenten, toeleveranciers en klanten intensiever samenwerken. Daarnaast besteden grote producenten steeds vaker uit. Daardoor worden processen complexer en projecten groter. Projectbeheersing is hierbij onmisbaar. Met onze kennis en ervaring op het gebied van projectbeheersing dragen wij productief bij.

Shipping

Het herstel na de financiële crisis zorgt voor een gematigde groei voor de scheepvaart. Toch blijft de marktsituatie onvoorspelbaar door onder andere de veranderingen in vervoersaanbod en politieke sancties. Daarnaast hebben schippers te maken met overcapaciteit en prijsdruk. Goede en stabiele samenwerkingen tussen schippers en bevrachters kunnen de kansen voor de scheepvaart industrie bevorderen.  Hierbij is een professionele aanpak van projectbeheersing nodig. Met onze kennis en ervaring helpen wij u zowel bij het creëren van doeltreffende samenwerkingen als het beheersen van tijd, kosten en capaciteit.

 

 

Neem contact met ons op

Wilt u weten wat Aram voor u kan betekenen in het verbeteren van uw projectbeheersing? Bel ons op 010-2707000 of vul het contact formulier in en wij bellen u terug.