Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en LVV Botlekbrug A15

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein en de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.

Aram was verantwoordelijk voor het bepalen, beheren en bewaken van de belangrijkste data uit het contract met de opdrachtnemer. Aram heeft in dit project voor haar opdrachtgever de overall, detail en PPI planningen opgeleverd en bewaakt.
Projectfase
Projectomschrijving
Uitvoering- & voorbereidingsfase voor aanbesteding uitvoering.
De nieuwe Botlekbrug is onderdeel van het project verbreding A15. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein is aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 kilometers aan extra rijstroken bij en is er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. Uit metingen blijkt dat sinds de openstelling de filezwaarte voor de dagelijkse files met meer dan 60% is afgenomen.
Korte Projectinformatie:
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Periode: 2016
  • Tags: planningsmanagement, projectbeheersing
  • Sector: Grond-, weg- en waterbouw
Relevante Projecten

Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en Botlekbrug

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.

City Terminal

Ontwikkelen van Multi-user omgeving voor meerdere logistieke dienstverleners op de voormalige City Terminal

De nieuwe warmteweg

Uitbreiding capaciteit van stadsverwarming door gebruik van restwarmte.

Verbreding A1 Apeldoorn en Azelo

Verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo voor een goede doorstroming en betere bereikbaarheid.

Zeetoegang IJmond

Bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren vanwege het toenemend aantal zeepschepen

Hartel Tank Terminal (HTT)

Realisatie van de nautische voorzieningen benodigd voor het functioneren van de toekomstige Hartel Tank Terminal.

A22: renovatie Velsertunnel

Uitvoering groot onderhoud aan de Velsertunnel