Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Sinds juni 2016 was de aannemerscombinatie Sassevaart bezig om een zo gunstig mogelijke aanbieding op te stellen. Echter was er per december 2016 nog geen concept tenderplanning beschikbaar vanwege weinig tot geen input van het tenderteam en het vaak wijzigen van de bouwfasering. Aram heeft uiteindelijk deze uitdaging aangenomen en een complete tenderplanning opgeleverd. Bij gunning bleek dat Sassevaart de meest robuuste planning had opgesteld. Dit in combinatie met de unieke bouwfasering heeft geresulteerd in de publicatie van voornemen tot gunnen aan Sassevaart. De belangrijkste criteria waaraan de inschrijving moest voldoen waren: Bouwfasering en de robuustheid en haalbaarheid van de planning (zowel deterministisch als probabilistisch) wat resulteert in een minimale hinder voor de scheepvaart.
Projectfase
Projectomschrijving
bam logo
Tender
De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen en is een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart. De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook kan de Nieuwe Sluis zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio en is goed voor de werkgelegenheid.
Korte Projectinformatie:
  • Opdrachtgever: BAM
  • Periode: januari 2017 – juni 2017
  • Tags: planningsmanagement, projectbeheersing
  • Sector: Grond-, weg- en waterbouw
Relevante Projecten

Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en Botlekbrug

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.

City Terminal

Ontwikkelen van Multi-user omgeving voor meerdere logistieke dienstverleners op de voormalige City Terminal

De nieuwe warmteweg

Uitbreiding capaciteit van stadsverwarming door gebruik van restwarmte.

Verbreding A1 Apeldoorn en Azelo

Verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo voor een goede doorstroming en betere bereikbaarheid.

Zeetoegang IJmond

Bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren vanwege het toenemend aantal zeepschepen

Hartel Tank Terminal (HTT)

Realisatie van de nautische voorzieningen benodigd voor het functioneren van de toekomstige Hartel Tank Terminal.

A22: renovatie Velsertunnel

Uitvoering groot onderhoud aan de Velsertunnel