Project KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard)

Het beschermen van de Krimpenerwaard tegen het water uit de Hollandsche IJssel.

Aram was verantwoordelijk voor het opstellen van de planning en het risicoregister in de verkennigsfase van het project. Aansluitend heeft Aram ook het plannings- en risicomanagement proces opgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast zijn gedurende de opdracht twee interne medewerkers opgeleid (mede door het volgen van cursussen bij de Aram Academy) om het plannings- en risicomanagementproces te continueren en waarborgen nadat onze opdracht was beëindigd.
Projectfase
Projectomschrijving
Hoogheemraadschap van schieland en de krimpernerwaard
Verkenningsfase
Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het nationale Deltaprogramma, wordt bekeken hoe Nederland tegen hoogwater beschermd kan worden. De dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. Onze dijken worden regelmatig getoetst om te beoordelen of zij nog stevig genoeg zijn. Het Hoogheemraadschap moet ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken, en de ruim 200.000 mensen in het achterliggende gebied hier ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.
Korte Projectinformatie:
  • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard
  • Periode: 3e en 4e kwartaal 2015
  • Tags: planningsmanagement, risicomanagement, waterbouw, projectbeheersing
  • URL: Ga naar de projectwebsite
Onze oplossingen:
Relevante Projecten

Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Flash Gas Compressor Barges

Engineering, Procurement en Construction van 3 keer Flash Gas Compressor Barges

Maintenance Planning Offshore Olie & Gas Production Platformen

Plannen van het preventieve onderhoud en shut downs aan de installaties op de olie en gas offshore productie platformen

Maintenance Scheduling BP Olie Raffinaderij

Planningsmanagement van het preventieve onderhoud aan de installaties op de raffinaderij.

FPSO Cidade de Paraty

EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) of FPSO Cidade de Paraty

TurkStream

Aanleg van een gasleiding van Rusland naar Turkije door de Zwarte Zee.

Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en Botlekbrug

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.