N35 Zwolle – Wijthmen

Het verbeteren van de doorstroming op de N35 door omlegging en verbreding van de bestaande N35 tussen Zwolle en Wijthmen

Vanaf het opstellen van het OTB (Ontwerp Tracé Besluit) in de planstudie was Aram verantwoordelijk voor het opstellen van de projectplanning, het risicoregister en het implementeren van het iteratieve plannings- en risicomanagement proces. Bovendien is er met de klant samengewerkt om het SCB-proces (Systeemgerichte Contract Beheersing) in combinatie met PGRM (Proces Gericht Risico Management) op te zetten.
Projectfase
Projectomschrijving
Planstudie tot realisatie
Door de toenemende drukte tussen Zwolle en Wijthmen ontstaan in de ochtend- en avondspits lange files op de N35. Het project heeft als doel de weg te verbreden en een deel te verleggen. Bovendien wordt een viaduct met op- en afritten aangelegd om het verkeer meer ruimte te geven. De aansluiting met het viaduct past niet op de locatie van de bestaande kruising. Daarom is het nodig dat de N35 wordt verlegd.
Korte Projectinformatie:
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
  • Periode: 2014 t/m 2016
  • Tags: planningsmanagement, risicomanagement, wegenbouw, projectbeheersing
  • URL: Ga naar de projectwebsite
Onze oplossingen:
Relevante Projecten

Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Flash Gas Compressor Barges

Engineering, Procurement en Construction van 3 keer Flash Gas Compressor Barges

Maintenance Planning Offshore Olie & Gas Production Platformen

Plannen van het preventieve onderhoud en shut downs aan de installaties op de olie en gas offshore productie platformen

Maintenance Scheduling BP Olie Raffinaderij

Planningsmanagement van het preventieve onderhoud aan de installaties op de raffinaderij.

FPSO Cidade de Paraty

EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) of FPSO Cidade de Paraty

TurkStream

Aanleg van een gasleiding van Rusland naar Turkije door de Zwarte Zee.

Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en Botlekbrug

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.