Hartel Tank Terminal

Realisatie van de nautische voorzieningen benodigd voor het functioneren van de toekomstige Hartel Tank Terminal.

Vanwege de complexiteit van het project is Aram gevraagd om de integrale projectbeheersing vorm te geven en deze beheersaspecten te managen tijdens het project. Hierbij draagt Aram de verantwoording voor het beheersen van tijd, geld en risico’s.
Projectfase
Projectomschrijving
Havenbedrijf Rotterdam
Engineering
Ten behoeve van de plannen om een tank terminal op de hartelstrook te realiseren, dient het Havenbedrijf Rotterdam de realisatie van nautische infrastructuur voor zijn rekening te nemen. Het bevat de realisatie van ruim een kilometer zeekade, ruim een kilometer binnenvaartkade, een steiger van 300 meter en de nodige baggerwerkzaamheden.
Korte Projectinformatie:
  • Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
  • Periode: 2017 – Heden
  • Tags: planningsmanagement, risicomanagement, projectbeheersing
Relevante Projecten

Tender Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder.

Flash Gas Compressor Barges

Engineering, Procurement en Construction van 3 keer Flash Gas Compressor Barges

Maintenance Planning Offshore Olie & Gas Production Platformen

Plannen van het preventieve onderhoud en shut downs aan de installaties op de olie en gas offshore productie platformen

Maintenance Scheduling BP Olie Raffinaderij

Planningsmanagement van het preventieve onderhoud aan de installaties op de raffinaderij.

FPSO Cidade de Paraty

EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) of FPSO Cidade de Paraty

TurkStream

Aanleg van een gasleiding van Rusland naar Turkije door de Zwarte Zee.

Verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en Botlekbrug

Verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, de aansluitingen van omringende wegen, sporen en vaarwegen rondom de nieuwe Botlekbrug.